AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 30

30 / 92

det , brukes data for å optimalisere elektrolyseprosessen og øke effekten til de individuelle modulene som utgjør systemene . ” For øyeblikket gjør vi inntog i stadig større områder ,” rapporterer Emily Pröll . ” Det betyr flere og flere systemer i det tosifrede Megawattområdet .” Et annet mål er å muliggjøre serieproduksjon av elektrolysører . Det er her H-Tec samarbeider med industri- og forskningspartnere . Innenfor rammen av det tyske statlig finansierte flaggskipprosjektet H2Giga , for å utvikle nye produksjonsprosesser for PEM elektrolyse-stacker og elektrolysører . ZSW tar også opp spørsmålet om hvordan elektrolysør-teknologier kan skaleres ytterligere . ” Vi forsker på materialer og produksjonsteknologier som vil tillate implementering i industriell skala ,” sier Andreas Brinner . Forskerne utvikler også et konsept for storskala produksjon av elektrolyse-stacker . Markedet viser allerede hvordan det gjøres fremskritt med grønt hydrogen . Shell har drevet Europas største
AMNYTT NR . 6 2022
PEM-elektrolysør med 10 megawatt kapasitet siden 2021 . Og i 2022 vil industrigass-produsenten Linde sette i drift verdens største PEM-elektrolysør , beregnet til 24 Megawatt . Flere 100-megawatt-prosjekter over hele kloden er også planlagt . Fokus er først og fremst på regioner som har overflod av fornybare ressurser for elektrolyse : rimelig energi fra sol- , vind- eller vannkraftverk , samt sjøvann som kan avsaltes . Det ser ut til at det akselereres inn i fremtiden . Hvorvidt drivkraften er tilstrekkelig avhenger av mer enn bare investeringer , ny teknologi og industriens endringsvilje . De politiske rammevilkårene må også være til stede understreker Jens Hundrieser , som nylig begynte å representere Endress + Hauser i « European Clean Hydrogen Alliance ». Fremfor alt betyr det én ting : En global karbon-prisingsmekanisme må etableres . Først da vil energiomstillingen bli vellykket . Først da vil hydrogenøkonomien seire . Først da kan de globale klimamålene nås .»

Nøkkelen til fremgang

SMC er verdens største produsent av industripneumatikk . Med markedets største supportorganisasjon finner vi rett løsning sammen med deg . www . smc . no Expertise - Passion - Automation