AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 29

29 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
eller nivåmålinger i tanker som lagrer flytende hydrogen . Kundene drar dessuten nytte av Endress + Hausers ekspertise innen gassapplikasjoner . Vi har tilegnet oss verdifull prosessog bransjekunnskap gjennom årene , fra både grå og blå hydrogenapplikasjoner , så vel som fra CO 2
-fangst , sier Prasanth Sreekumar . « Det gjør det er lettere å i fellesskap utvikle standarder for nye applikasjoner .» H-Tec Systems har vist mange ganger at PEM-teknologi er med på å stimulere energiovergangen . På E-Farm , Tysklands største hydrogenmobilitetsprosjekt , blir den lokalt produserte H2 transportert til hydrogenfyllestasjoner . I andre prosjekter mates grønt hydrogen inn i gassnettet eller brukes i gassturbiner . Vi får daglig nye henvendelser . Det er også interesse fra industrisektorer i tillegg til mobilitetsapplikasjoner , forklarer Emily Pröll . Andreas Brinner fra ZSW kan bekrefte denne trenden : ” Vi har mye å gjøre .” Senter for solenergi- og hydrogenforskning i Baden-Württemberg ( ZSW ), med hovedkontor i Stuttgart har rundt 280 ansatte , og er en av de ledende energiforskningsinstituttene i Europa . På området elektrolyse har senteret brukt sin ingeniør- og systemkunnskap til å bygge ulike systemer med kapasiteter innenfor Megawatt-området . ZSW gir også råd til kunder om alt fra designplanlegging til idriftsettelse av kommersielle systemer og deres påfølgende teknologiovervåking .
På vei til masseproduksjon Både ZSW og H-Tec Systems er for tiden fokusert på å redusere kostnadene for grønt hydrogen for å gjøre det mer konkurransedyktig . For å gjøre