AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 9

Det grønne skiftet i industrien er en prioritert sak i regjeringens næringspolitikk . Det ble fort klart at ansvaret for næringsvirksomhet var fragmentert og en rekke departementer involvert i planlegging og utførelse av industriell virksomhet . Vestre og Nærings- og fiskeridepartementet fikk ansvar for å utvikle en ny og helhetlig industrisatsing , med vekt på det grønne skiftet . – Vi må tenke stort nok , sa næringsminister Jan Christian Vestre til AMNYTT .

9 / 92

AMNYTT NR . 6 2022

Det står ikke på engasjementet

Det grønne skiftet i industrien er en prioritert sak i regjeringens næringspolitikk . Det ble fort klart at ansvaret for næringsvirksomhet var fragmentert og en rekke departementer involvert i planlegging og utførelse av industriell virksomhet . Vestre og Nærings- og fiskeridepartementet fikk ansvar for å utvikle en ny og helhetlig industrisatsing , med vekt på det grønne skiftet . – Vi må tenke stort nok , sa næringsminister Jan Christian Vestre til AMNYTT .
Av Jan Eirik Schiøtz