AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 10

10 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Det grønne skifte trenger ren elektrisk kraft
” Skal vi få til det grønne skiftet må vi tørre å tenke stort ,” var næringsministerens budskap . Samtalen med Vestre gikk lett . Han hadde god oversikt over virksomheten i eget departement og arbeidet som gjøres for å fremme industriell virksomhet i Norge . Inntrykket vi har fra opptredener i media ble virkelig bekreftet i samtalen . Vestre er en person som er svært engasjert og har god forståelse i det han arbeider med . Det var aldri noen nøling når han svarte . Utfordringen for redaktøren var å få notert ned alt som ble sagt . Utvikling av grønn industri er en prioritert aktivitet i regjeringen , og Vestre har naturlig nok fått ansvaret for denne satsingen i regjeringen . – I dagens situasjon er det riktig fortsatt å satse på olje og gassvirksomhet , sier Vestre . – Men det vil jo bli slutt en gang . Gass er med bakgrunn i dagens energimiks , en klimavennlig løsning . For å få så klimavennlig industri i Europa som mulig , er det riktig for Norge å satse videre på gassutvinning . Det er også mulig at den dagen hvor olje gass ikke er aktuelle energibærere kan komme raskere enn mange tror , var en mulighet Vestre så for seg . Derfor må vi allerede i dag få opp investeringene i grønn landbasert industri . Vi må ha begge tankene i hode samtidig , både det som er mest optimalt i dag og hva vi må gjøre for å få gode løsninger i fremtiden .
Fragmentert Skal vi få omstilt norsk industri til en grønnere hverdag , må det skaffes tilveie både fornybar elektrisk kraft og kompetente fagfolk . AMNYTT spurte