AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 88

88 / 92

AMNYTT NR . 6 2022

World Robotics Report : ” All-Time High ” med mer enn 500.000 installerte roboter på ett år

517.385 nye industriroboter ble installert på fabrikker over hele verden i 2021 . Det viser nye tall fra World Robotics Report 2022 som ble lagt frem i Frankfurt tidligere denne måneden . Det er en økning på 31 prosent sammenliknet med 2020 og overgår den pre-pandemiske rekorden for robotinstallasjon i 2018 med 22 prosent . I verden totalt finnes det nå hele 3,5 millioner roboter .
« Bruken av roboter og automatisering vokser med en eventyrlig hastighet » sier Marina Bill , president i International Federation of Robotics . « I løpet av seks år er de årlige robotinstallasjonene mer enn doblet . Ifølge vår siste statistikk vokste installasjonene kraftig i 2021 i alle store markeder .»
Asia størst Asia er fortsatt verdens største marked for industriroboter . 74 prosent av alle nye roboter i 2021 ble installert i Asia . Kina står for den største økningen , med hele 268.000 nye roboter . Det er en økning på 51 prosent fra året før i Kina .
Europa Robotinstallasjoner i Europa økte med 24 prosent til 84.302 enheter i 2021 . Dette representerer en ny topp . Etterspørselen fra bilindustrien var jevn , mens etterspørselen fra generell industri var opp med 51 prosent . Tyskland , som tilhører de fem store robotmarkedene i verden , hadde en andel på 28 prosent av de totale installasjonene i Europa . Italia fulgte med 17 % og Frankrike med 7 %.
Utsikter Stigende energipriser og knapphet på elektroniske komponenter utfordrer den globale økonomien . Men ordrebøkene er fulle og etterspørselen etter industriroboter har aldri vært høyere . Totalt forventes de globale robotinstallasjonene å vokse med 10 prosent til nesten 570.000 enheter i 2022 . Fra 2022 til 2025 ventes en årlig økning på under 10 prosent , ifølge IFR .