AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 78

78 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Vindparknettverk med EtherCAT muliggjør responstider på mindre enn 1 ms . Jo raskere vindparknettet er , jo mer effektivt kan energileverandøren reagere på spenningsfall eller endrede nettkrav . ( Foto : Beckhoff )
overføres til vindparkens overordnete styringssystem i henhold til IEC 61400- 25 . Hver turbin har opptil tre fysisk separate IP-nettverk med totalt 15 datamaskiner . Alle turbinene er knyttet til en offshore transformatorstasjon med 33 kV undersjøiske kabler som inneholder fiberoptiske linjer for de ulike nettverkene . Disse fiberoptiske linjene konvergerer i offshore-transformatorstasjonen i et styringsskap som er designet av Adwen og bygget av Beckhoff . – Våre produkter brukes i turbinene Adwen installerte . Alle prosesser som driftsstyring , pitch , omformer og girog bremsekontroll kjøres i programvare på industri-PC . Sikkerhetsteknologi og tilstandsovervåking er sømløst integrert i terminalstrengen ved hjelp av passende I / O-moduler . En separat CPU kan dermed sløyfes , sier Kordtomeikel .
PLS-programmene for vindturbinene ble utviklet i TwinCAT 2 . Gjennom separasjonen mellom PLS-runtime og System Manager var det mulig å koble PLS-programmet fra maskinvaren fra starten av . Et enkelt PLS-program dekker dermed alle turbinprosjekter uavhengig av applikasjon og krav , selv med forskjellige maskinvaresystemkonfigurasjoner . – De samme PLS-programmene kjører på alle M5000116-turbiner med