AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 61

61 / 92

AMNYTT NR . 6 2022

” Tilbys løsninger for tilstandsovervåking , prediktivt vedlikehold , koordinering av hydrogenanlegg og optimalisering ”

bidrar til dette . I tillegg er det ferdigmonterte funksjonsmoduler for tilkobling og styring , som på forespørsel kan leveres ferdig montert i robuste stål- eller rustfrie hus . SIL-løsninger og EX-sertifiserte produkter for analoge og digitale applikasjoner avrunder sortimentet . De sikrer samsvar med sikkerhetskrav i henhold til UL og andre standarder som kreves for verdensomspennende bruk . Som en del av digitaliseringen støtter Weidmüller en vellykket , fremtidsrettet verdiskaping samtidig som OPEX reduseres . For å oppnå dette tilbys løsninger for tilstandsovervåking , prediktivt vedlikehold , koordinering av hydrogenanlegg og optimalisering . Weidmüllers u-mation-portefølje inkluderer et komplett utvalg av produkter fra kontrollere og ” hot-swappable ” I / O-systemer til HMI , SCADA og AML programvareløsninger . State-of-the-art Ethernet-komponenter forenkler tilkoblingen til sky- eller lokale servere . De bruker bransjetypiske protokoller og tjenester – og de leveres i samsvar med gjeldende cyber sikkerhetsforskrifter .
Forpliktelse til mer bærekraft Dekarbonisering i alle energi- , mobilitets- og industrisektorer er avgjørende . Hydrogen er en nøkkelteknologi for å erstatte fossilt brensel . Ansvarlig , bærekraftig løsninger har alltid vært en selvfølge for selskapet . Derfor er Weidmüller et grunnleggende medlem av AquaVentus og medlem av European Clean Hydrogen Alliance . AquaVentus-foreningen , en sammenslutning av forskningsinstitutter , organisasjoner og bedrifter , har som mål å fremme teknologien for å produsere klimanøytralt hydrogen fra offshore vindenergi . European Clean Hydrogen Alliance er forpliktet til å få en vellykket videreutvikling av den europeiske hydrogenstrategien og bidrar til å nå målet om klimanøytralitet satt av Tyskland og EU .
Sitat Dirk Bauerkämper ” Hvis vi fortsatt ønsker å stoppe eller i det minste begrense klimaendringene , må vi handle umiddelbart . Hydrogen er en nøkkelnæring som må utvikles så raskt som mulig . Vårt bidrag er vår kunnskap om elektronikk og elektroteknikk , som vi vil ta med oss , for å väre en del av lösningen for redusert CO 2 utslipp .”