AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 56

56 / 92

AMNYTT NR . 6 2022

” Vi har stort sett de produkter og systemer som trengs for å kunne redusere

CO 2

-fotavtrykket i industrien ”

Prosjektet er nå en fase hvor løsningene testes ut . De deltakende selskapene lærer mye i denne fasen . Dette pilotprosjektet bør være av stor interesse for Norge med vår offshore virksomhet . Emerson er videre en aktiv deltaker i flere lokale hydrogengrupper og allianser rundt om i verden fokusert på å fremme hydrogen som en ren energiløsning , forteller Constantin . Hun nevner Canada , Australia og Storbritannia med stor aktivitet innen grønn hydrogenproduksjon .
Må tenke nytt For å nå målene i reduksjonen av drivhusgassutslipp i egen virksomhet har vi gjennomført analyse av hele verdikjeden vår . Områder hvor d et er mulig å oppnå reduksjoner er identifisert til :
• Forbedring av energieffektiviteten av selskapets produksjonsprosesser
• Redusere utslipp i transport og distribuere av produktene våre
• Foreta endringer i produktdesign , redesign
• Undre forretningsmodeller rundt produktenes end-of-life .
• Skifte selskapets innkjøpspraksis til å benytte materialer med lavere karbonabtrykk
- Vi har stort sett de produkter og systemer som trengs for å kunne redusere CO 2 fotavtrykket i industrien , sier Constantin . Men det er stadig rom for forbedringer . Ny design og forbedret produksjonsrosesser har allerede resultert i en reduksjon på 15 prosent av det innebygde karbonforbruk , sammenlignet med tidligere design . Et eksempel på redesign er den nye