AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 46

46 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Elcor har moderne lokaler , som gir god produksjonsflyt
Lærlingebedrift - Dyktige medarbeidere er sentralt for oss , sier Hestnes . En god manifestering er at selskapet er lærlingebedrift for to fag , og snart tre . I dag har bedriften lærlinger innen tavlefaget og industrimekaniker . Til høsten kan vi føye automatikerfaget til listen . Ved å ha lærlinger må vi faglig holde oss godt oppdatert . Det gir et positivt bidrag til virksomheten . Samtidig sikrer det oss god tilgang på kvalifisert arbeidskraft . – Så godt som alle som tar fagbrev hos oss , blir ansatt i bedriften , forteller Hestnes . Ved å være Norges største frittstående tavlebygger har de så omfattende virksomhet at de kan tilby de fleste lærlinger arbeidskontrakt etter endt læretid . Denne tryggheten gir godt læremiljø og trygge rammer for lærlingene . Selskapet leverer tavler til hele spekteret av norsk industri . De ferdige fagarbeiderne har derfor bred kompetanse når de er ferdig med læretiden .
Involverer brukeren - Skal kunden bli fornøyd bør de i de fleste tilfellene engasjeres sterk i utviklingen av tavlene , sier Hestnes . Vi prøver først å få klarlagt behovet . Så designer vi en løsning , som danner grunnlag for videre diskusjon . Ofte kan det bli tre , fire og kanskje fem runder før vi er fornøyd med resultatet . Når det gjelder valg av komponenter er det i stor utstrekning vi som bestemmer , men det er også ofte at kunden spesifiserer . – Vi har god kompetanse på alle komponentene som installeres i en el tavle , sier Hestnes . Vi kan derfor