AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 45

- Men det er det gode samarbeide med kundene som gir de beste resultatene , sier Ole Bjørn Hestnes hos Elcor . Hestnes er Business Development Manager hos Norges største tavlebygger . Han tok tidlig tavlebyggerfaget i sin yrkeskarriere og kjenner faget og bransjen godt . Elcor ble etablert i 1990 og sysselsetter nær 200 personer . Hovedkontoret er på Forus , i Stavanger . I tillegg er det produksjon i Hokksund og på Skarnes , samt et salg og servicekontor på Lørenskog .

45 / 92

AMNYTT NR . 6 2022

Medarbeidere og kompetanse er fundamentet

- Men det er det gode samarbeide med kundene som gir de beste resultatene , sier Ole Bjørn Hestnes hos Elcor . Hestnes er Business Development Manager hos Norges største tavlebygger . Han tok tidlig tavlebyggerfaget i sin yrkeskarriere og kjenner faget og bransjen godt . Elcor ble etablert i 1990 og sysselsetter nær 200 personer . Hovedkontoret er på Forus , i Stavanger . I tillegg er det produksjon i Hokksund og på Skarnes , samt et salg og servicekontor på Lørenskog .
Av Jan Eirik Schiøtz