AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 14

14 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Det finnes flere industrielle initiativ innen hydrogen
Digitalisering Avslutningsvis spurte vi om regjeringens satsing innen digitalisering av industrien . Før dette spørsmålet ble stilt sa ministeren at han hadde kun noen få minutter til rådighet . Men det var tydelig at digitalisering engasjerte ham , for det ble mer enn noen få minutter til svarene . – Overgang til den digitale hverdag i industrien vil by på utfordringer . Regjeringen kan støtte industrien med risikoavlastning , sa Vestre . – Videre er det avgjørende å ha medarbeidere som har riktig kompetanse . Derfor jobbes med å legges til rette for at både ungdommer i sitt vanlige utdanningsløp skal kunne få riktig kompetanse , men også at personer som har flere års yrkeserfaring skal kunne få tilegnet seg oppdatert kunnskap . Digitalisering er en viktig del av kompetansereformen det nå arbeides med . Industriens medarbeidere skal kunne fornye sin kompetanse mens de er i full jobb . – Digitaliserings transformasjon i industrien er en sentral del i strategien for norsk Industri 4.0 . I dette bilde hører økt robotisering og industriell utnyttelse av 5G-teknologien med , sa ministeren . Med dette siste budskapet var vår samtale med næringsminister Vestre over . Budskapet er klart : Norge skal bli en ledende grønn industrinasjon , og da må alle må bidra i dette arbeidet .