AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 13

13 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
– I kontakten med Tyskland ble det sagt at de ønsker å se på hvorledes vi kan få eksportert hydrogen fra Norge til Tyskland via rørledning , fortalte Vestre . AMNYTT viste til at det globalt finnes over 25 prosjekter for grønn hydrogen med en samlet produksjonskapasitet på 260 gigawatt , som er kommet langt i prosjektering eller er under realisering . Næringsministeren er klar over denne situasjonen , og påpeker at det ikke er noen tid å miste i å utvikle hydrogen produksjon i Norge .
Må øke takten Vi har samme situasjon i Norge når det gjelder havvind . I løpet av 15 år er det realisert to operative vindparker . Potensialet er mye større . Vestre er noe bekymret for at vi også innen denne sektoren kan bli hengende etter i det internasjonale markedet . – Potensialet for havvind i norsk sektor er stort . Det kan også se ut til at muligheten til å realisere vindkraft anlegg på land er økende , sa Vestre . – Skal vi få realisert regjeringens ambisiøse planer for å øke industrialiseringen i Norge og være ledende i det grønne skiftet , må vi få fortgang i produksjon av fornybar energi . De gjelder både for vannkraft , vindkraft og solceller .
AMNYTT minner næringsministeren på at han under minneseminar for avdøde LO leder Hans-Christian Gabrielsen sa ” Vi må komme fra ord til handling ”. Vestre erkjenner at vi her i landet ligger noe etter – men påpekte at det nå arbeides godt i Nærings- og fiskeridepartementet med å få fart på industriutviklingen . – Men industrien må gå foran , så kan regjeringen følge opp med relevante virkemidler . Skal vi nå målet om at Norge skal bli en ledende industrinasjon må vi ha en nasjonal dugnad , var budskapet fra næringsministeren . Med det arbeidet som nå gjøres med å utvikle virkemiddelapparatet mener næringsministeren at han har sine ord i behold , med å gå fra ord til handling . For å få mobilisere mest mulig privat kapital til det grønne skiftet vil regjeringen blant annet utvikle ordninger for risikoavlastning til grønne industriprosjekter . Tiltakene vil gjøre det mulig for bedrifter å få finansiert antatt lønnsømme investeringer , uten å ta hele risikoen selv . Støtten vil skje i form av statlige lån , garantier og egenkapital , og behovet er anslått til 60 milliarder kroner fram til 2025 .

” Skal vi få til det grønne skiftet må vi tørre å tenke stort ”