AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 80

80 / 82 Dette var på tide !

AMNYTT NR . 5 2022
NEK 400 setter fokus på lysbuefarer i tavler
Tekst : Hans-Petter Nybakk Faglig leder Tavleforeningen

Temaet lysbuesikkerhet har lenge vært et forsømt område i Norge , med unntak av olje- og gass-industrien som i mange år har hatt et strengt regelverk , med klare rutiner og tiltak for å redusere lysbuefarer i tavleanleggene av hensyn til skadebegrensning og trygghet for personell . Til tross for at tavler er utført i samsvar med NEK 439-serien og riktig dimensjonert med korrekt vern-innstilling , kan interne lysbuer inne i tavlen oppstå . Tavler i standard utførelse i samsvar med NEK 439 , gir ikke uten videre en sikker beskyttelse mot slike lysbuer , og NEK 439-serien beskriver heller ingen krav om lysbuetesting av tavler . En lysbue kan oppstå av mange årsaker , og skadeomfanget kan være omfattende både for personell og utstyr . Hendelsesenergien ved en lysbue er varierende i forskjellige anlegg og avhengig bl . a . av kortslutningsnivå og vernenes utkoblingstid . Ved høye kortslutningsnivåer og lange utkoblingstider blir hendelsesenergien ved en lysbue høy , med alvorlig risiko for alt innebygget utstyr og personell som betjener tavlen .