AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 56

56 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
– Noen industribedrifter har kommet langt når det gjelder bevissthet om energiforbruk . Men det er en del som har mye å hente her , sier Yngvar Ødegård , Sales Director Industrial Automation i Schneider Electric . ( Foto : Schneider Electric )
rangert som nummer 1 av mer enn 8000 selskaper vurdert for 2021 Global 100 Most Sustainable Corporations . – Det er en viktig utmerkelse . Konsernets arbeid for bærekraft blir lagt merke til . Vi skal være blant de toneangivende selskapene i utvikling av et mer bærekraftig samfunn , sier Ødegård . – Norge må også bidra til å redusere CO2-utslippene , det holder ikke å kjøpe kvoter . Schneider Electric jobber globalt med dette , konsernet ønsker å bidra til at andre får det litt bedre . Kan man få tilgang til elektrisk strøm , og til utdanning , vil det bidra til å øke levestandarden , sier Ødegård . Schneider Electric ønsker å være ledende i utvikling av ny teknologer og konsernet med på mange spennende initiativ . Blant annet brukes slam fra oppdrettsanlegg til å lage energi . – Vi har samarbeidet med Blue Ocean Technolgy om teknologiutvikling av slambehandlingsanlegg for lukkede oppdrettsanlegg . – Utvikling av teknologi innbefatter også å finne nye bruksområder . Store batterifabrikker og nye energiformer som hydrogen vil ha stor innvirkning på transportsektoren . Karbonfangst vil ha stor betydning for å klimapåvirkning . Dette er områder konsernet ønsker å bidra på – gjerne gjennom godt samarbeid med våre partnere , sier Ødegård .