AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 55

55 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
IEC 61499-standarden IEC 61499-standarden er et systemdesignspråk for distribuerte informasjonsog kontrollsystemer . Den er bygget rundt 3 modeller :
• Applikasjonsmodell for å definere en maskinvareuavhengig programvareapplikasjon som består av et nettverk av grafiske programvarekomponenter .
• Enhetsmodell for å definere de underliggende maskinvareenhetene og dataressursene som skal kjøre app-en . Disse enhetene kan være klassiske automatiseringskontrollere som DCS / PLC-er , smarte feltenheter ( instrumenter og aktuatorer ) eller edge computing-enheter .
• Systemmodell som definerer hvordan app-en skal brukes og distribueres til maskinvareenhetene / ressursene .
randører får tilgang til neste generasjon av universell automatiseringsteknologi , og jobber sammen i et økosystem av portable , interoperable , ” plug and produce ” -løsninger og skaper en helt ny retning innen industriell automasjon . – Schneider Electric er en foregangsbedrift her , sammen med både samarbeidspartnere og konkurrenter . Store industrielle aktører går foran for å utvikle og distribuere industriell software som blant annet bruker CPU-kraften i sensorer og frekvensomformere , forteller Ødergård . Den delte kjøretidskjøringsmotoren gir grunnlaget for interoperabilitet mellom maskinvare fra forskjellige leverandører og portabilitet av programvareapplikasjoner . Dette muliggjør fleksibel Industri 4.0-automatiseringsarkitektur som drastisk forbedrer avkastningen på investeringen med enkel gjenbruk og portabilitet .
Bærekraft og nye mulige forretningsområder Kunstig Intelligens og Virtual Reality er standard i produkter fra Schneider Electric . Dette brukes blant annet for ved fjern-tilgang til industri- og oppdrettsanlegg . – Man sparer mye tid når inspeksjoner og kontroller kan foretas over nettkommunikasjon . Med VR-briller kan man på et fjerntliggende anlegg få kyndig assistanse fra folk som har den nødvendige kompetansen . Færre reiser gir mindre utslipp , dette er bærekraft i praksis , sier Ødegård . At konsernet lykkes med sin bærekraftstrategi er bevist gjennom en prestisjefylt utmerkelse fra Corporate Knights . I 2021 ble Schneider Electric

” Viktig at styringssystemene kan kommunisere med alle produktene gjennom åpne industriprotokoller ”