AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 38

38 / 82

spore , identifisere og varsle når en maskins eller operatørs prosesser går utenfor spesifiserte grenser . Når behovet melder seg , kan du skalere opp MES-applikasjoner til å dekke hele bedriftens MES-programvare . Fleksible produksjonsløsninger kan hjelpe deg til lettere å svare på etterspørsel og teknologiendringer . Rockwells QuickStick ® og iTRAK ® motion-kontrollsystemer med uavhengig kjøreteknologi , kan hjelpe til raskere omstillinger og redusere nedetid . Programvarekonfigurerte bevegelsesprofiler gjør det mulig å endre systemfunksjoner med et tastetrykk . De lar deg også flytte komponenter , eller til og med bilkarosserier , rundt i et anlegg raskere og mer presist enn konvensjonelle mekaniske løsninger . Erfarne operatører kan bruke AR-basert verktøy for kunnskapsfangst for å registrere prosedyrer , notere relevante hendelser og fremheve viktige forholdsregler . Nye operatører kan da bruke disse notatene i opplæring på jobben .
Ditt prosjekt – din livssykluspartner Erfaring forteller oss , for det første , at to bilprosjekter ikke er like . For det andre hjelper det å forstå at fremtidens fabrikk vil være like forskjellig fra et tradisjonelt bilprosjekt som en elbil er fra en hest . For det tredje vet vi at fremtidens fabrikk må være under bygging nå , for å være klar til å møte kommende krav .
AMNYTT NR . 5 2022
Stol på leverandørens erfaring på alle trinn av prosjektets livssyklus , som kan omfatte : 1 . Produksjonsplanlegging i fabrikk . Rådgivning , prosessdesign , leverandørengasjement , MES-design
2 . Utvikling av produksjonsutstyr . Design , inkludert spesifikasjonsutvikling , automatiseringsbiblioteker og produksjonsteknikk
3 . Installasjon av utstyr . Integrasjon , inkludert linjeintegrasjon , nettverksvalidering og oppstartsteknikk
4 . Produksjonsstart . Lansering , etterfulgt av vedlikeholdsteknikk , produksjonsrapportering , OEE og KPI-er
5 . Opptrapping og optimalisering . Planlagt vedlikehold , produksjonsanalyse og produksjonsakselerasjon
6 . Produktdesign . Digitalisering , inkludert – for eksempel – kunnskap om batteriprosesser og et batteridesignstudio
7 . Produksjonsplanlegging . Anleggssimulering
8 . Produksjonsteknikk . Automatiseringskonsepter for digitalt utstyr , basert på batteribiblioteker
9 . Produksjonsutførelse . Anleggsintegrering fra produksjonskontrollsenteret 10 . Service . Inkludert planlagt vedlikehold og tilstandsovervåking
Ta kontakt med oss i JFKnudtzen om du har behov for mer informasjon . T . 66 98 33 50