AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 35

35 / 82

designstøtte for planlegging av produksjonslinjer . Teamet kan også bistå med å begrense risikoen for oppstartsforsinkelser , og med å utvikle bedriftens kontrollstandarder og spesifikasjoner ved å tilpasse samtlige områder i anlegget – og deretter bidra med håndhevelse av disse standardene med OEM eller andre leverandører . Utvid infrastrukturen på en raskere og enklere måte med teknologier , slik som et industrielt datasenter ( IDC ). Det kan være vanskelig å distribuere en server-rack som krever at man jobber med flere leverandører for utvikling og driftstøtte . En IDC kan forenkle distribusjonen av datakraft i anlegget med en virtuell løsning . IDC-en gir databehandling , lagring og flerlags nettverkssvitsjing for alle applikasjoner i anlegget , i en forhåndskonstruert og sikret pakkeløsning . Høykvalitetsdata påkrevd for smarte operasjoner kan bare muliggjøres ved nøyaktig å følge spesifikasjonene , og ved sømløs integrasjon av utstyret på fabrikkgulvet .
Den sammenkoblede elbilfabrikken Utgangspunktet er smarte tilkoblede enheter , tilkoblet et EtherNet / IP™-aktivert nettverk . På toppen av dette fundamentet anbefales Rockwells automasjonsinfrastruktur Integrated Architecture ®. Denne kombinasjonen erstatter flere ulike kontrollsystemer med et felles rammeverk for å maksimere effektivitet og produktivitet .
AMNYTT NR . 5 2022
Utviklingen går raskt og krever effektiv innsamling av data
Løsningen lar deg bruke én programvareplattform for å programmere kontrollere , én protokoll for sømløst å sende data på tvers av forskjellige nettverk , og én programvarepakke for å konfigurere alle brukergrensesnitt . Neste lag er informasjonsløsninger – i FactoryTalk ® Cloud , i produksjonslokalet og for edgeløsninger . Dette nivået inkluderer :
• skalérbare MES-systemer drevet av AutoSuite™-programvare
• skalérbare analyser drevet av FactoryTalk ® Analytics , mobilitetsog samarbeidsverktøy og tilkoblede tjenester
Simuleringsprogramvare En informasjonsløsning som Rockwells Emulate3D™ simuleringsprogramvare kan øke hastigheten på lanseringer , og redusere oppstartsrisiko ved å utnytte ytelsen i bedriftens serverpark .