AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 34

34 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
Produksjonen må være fleksibel

For å være produktiv og fortsatt konkurransedyktig er det tilkoblede , informasjonsdrevne operasjoner som gjelder for å produsere biler så raskt som mulig – til lavest mulig kostnad og risiko . Smidige produksjonssystemer som lar seg raskt endre hvis etterspørselen eller teknologien endres , vil være utslagsgivende . Som EV-batteriprodusent har man en rekke store utfordringer , med å dekke verdens batteribehov til et voksende volum av elbiler . For å imøtekomme pågangen kreves det grep som kan :

• Maksimere batteriproduksjonen for å takle eksponentiell vekst
• Bruke sporingsfunksjoner for å levere sikre batterier av høy kvalitet
• Justere produksjonshastigheten for å holde tritt med den raske utviklingen av batteriteknologien
Konkurransen øker kraftig innen batteriproduksjonen
Når det reises et giga produksjonsanlegg , for å tilfredsstille etterspørselen , kreves det fra starten av , en smart og skalérbar produksjonsstrategi som er bygd for vekst .
Vinn kampen om markedet For å dekke etterspørselen og forberede for økt konkurranse , er det vesentlig å få de nyutviklede elbilene raskt ut på markedet – til konkurransedyktige priser . Det er viktig å vinne markedsføringsløpet . Hurtig lansering er avgjørende . Analysér hva som fungerte godt i utviklingsfasen , akselerer produksjonsplanene med et partnersamarbeid som gir deg kompetansedybde og bredde i tankegangen . Rockwell Automations lanserings- og programadministrasjons-team hjelper produsenter med å redusere tidsbruk og risiko , gjennom å utvikle produksjonsplaner , inkludert rådgiving og