AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 11

Pressemeldinger
Banebrytende korrosjonsovervåkning for optimalisert produksjon og sikkerhet !

Pressemeldinger

Energieffektivitet – NORD-komponenter øker energieffektiviteten til drivsystemer

Ikke bare i tider med stigende energipriser er energieffektivitet et av industriens viktigste mål . Svært effektive komponenter fra NORD DRIVESYSTEMS bidrar til å redusere energiforbruket til drivsystemer .
I tillegg tilbyr drivspesialisten sine kunder energirelaterte råd . Additionally , the drive specialist offers its customers energy-related advice . - Vi hjelper kundene våre med å spare energi , oppsummerer markedssjef Jörg Niermann en av de viktigste retningslinjene til NORD DRIVESYSTEMS . Selskapets drivkomponenter er i økende grad optimalisert mot energieffektivitetsfaktoren . En studie fra Mechanical Engineering Industry Association VDMA og ledelseskonsulentselskapet Boston Consulting Group har vist at innovative teknologier innen maskinteknikk og anleggsbygging kan bidra til å redusere CO2-utslippene i hele industrien med opptil 86 prosent . ” Og vi ønsker å støtte kundene våre i å bruke deres sparepotensiale ”, sier Niermann .

We see

Banebrytende korrosjonsovervåkning for optimalisert produksjon og sikkerhet !
Emerson øker raffineriets produksjonskapasitet uten å kompromisse med sikkerhet ved å gi full sanntidsinnsikt i risiko for , og konsekvens av , prosessrelatert korrosjon . Rosemounts trådløse overvåkingssystemer effektiviserer virksomheten og bidrar til økt produksjon og oppetid .
Rosemount korrosjon og erosjons målesystem
For mer informasjon , last ned her : Emerson . com / WeSeeCorrosion
Emerson-logoen er et Emerson Electric Co varemerke og servicemerke . © 2020 Emerson Electric Co .