AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 10

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Nye funksjoner med oppdatering for Edge-PC-er

Phoenix Contact IIoT-løsningen for å overføre informasjon fra det lokale nettverket til en skyløsning . De utvidede funksjonene til Edge Device gir en komplett konvergens fra OT til IT , og gir en overvåkingsløsning eller dataanalyse som gjør at dataene kan fortolkes via enkle Dashboards .
Spesifikt utvides grensesnittfunksjonene med denne Firmware . En trådløs Internettforbindelse via WLAN kan nå helt enkelt konfigureres , og via DisplayPort kan en visualisering sendes ut til en rimelig pris . Node-RED , InfluxDB kronograf eller docker administreres lokalt . Ved å oppdatere alle forhåndsinstallerte Edge-programmer og forhåndsinstallerte pakker løses utvekslingen av variabler mellom PLCnext Engineer og Node-RED på en brukervennlig måte . Lagring av større datasett i den lokale databasen , og videreføring til en skyløsning , er nå også forenklet . Oppdateringen har vært tilgjengelig siden slutten av mai 2022 .

Proline Promass Q 300 / 500 med smart 4-rørsteknologi

Gir maksimal nøyaktighet ved lasting , lossing og transport av hydrokarboner i olje- og gassindustrien . På verdensbasis produseres , transporteres , lagres og selges det hver dag over 90 millioner fat råolje , naturgass og raffinerte hydrokarboner til sluttkundene .
Enhver unøyaktighet i målingene resulterer i enorme mangler for leverandører eller kjøpere . Dette er ikke tilfellet med Promass Q fra Endress + Hauser . Takket være revolusjonerende 4-rørsteknologi og et utvidet måleområde for rørledninger opptil DN 250 ( 10 ”), er operatører av lastestasjoner bare ett eksempel på dem som nyter godt av de mange fordelene ved dette instrumentet .