AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 63

Intelligente pneumatiske sensorer gir et verdifullt innblikk som kan hjelpe selskaper med energisparing og utslippsreduksjon . Selskaper over hele verden prioriterer bærekraft og setter seg ambisiøse mål for å minimere sitt miljøavtrykk . Hos Emerson har vi utformet vårt formål rundt bærekraft , og tar tak i dette på tre måter : ved å forbedre vår egen , ved å støtte kundenes bærekraftsmål og ved å inngå partnerskap med lokale og globale organisasjoner med fokus på miljøtiltak . Vi kaller denne innsatsen ” grønning av ”, ” grønning for ” og ” grønning med ”.

63 / 75

AMNYTT NR . 4 2022

Optimert

trykkluft gir økt bærekraft

Intelligente pneumatiske sensorer gir et verdifullt innblikk som kan hjelpe selskaper med energisparing og utslippsreduksjon . Selskaper over hele verden prioriterer bærekraft og setter seg ambisiøse mål for å minimere sitt miljøavtrykk . Hos Emerson har vi utformet vårt formål rundt bærekraft , og tar tak i dette på tre måter : ved å forbedre vår egen , ved å støtte kundenes bærekraftsmål og ved å inngå partnerskap med lokale og globale organisasjoner med fokus på miljøtiltak . Vi kaller denne innsatsen ” grønning av ”, ” grønning for ” og ” grønning med ”.
Av Jan Edler , IIoT Manufacturing Applications Leader , Emerson , og Michael Britzger , Senior Manager IIoT Engineering & Innovation , Emerson