AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 64

64 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Installert på en av maskinene ved et anlegg , vil et flowmeter i AVENTICSserien AF2 gjøre det mulig for operatører å overvåke luftforbruket i pneumatiske systemer i henhold til DIN ISO 50001 for energistyring .

Selskaper over hele verden prioriterer bærekraft og setter seg ambisiøse mål for å minimere sitt miljøavtrykk . Hos Emerson har vi utformet vårt formål rundt bærekraft , og tar tak i dette på tre måter : ved å forbedre vår egen , ved å støtte kundenes bærekraftsmål og ved å inngå partnerskap med lokale og globale organisasjoner med fokus på miljøtiltak . Vi kaller denne innsatsen ” grønning av ”, ” grønning for ” og ” grønning med ”. Vi anerkjenner betydningen av Grønning For ”. Det er helt sentralt at teknologien tilbyr støtte og muliggjør avkarbonisering og bærekraftige miljøtiltak hos industriprodusenter . Vi gjør det gjennom implementeringen av produkter , løsninger og ekspertise som gir forbedret energieffektivitet og ressursbevaring . En avgjørende måte vi hjelper noen av verdens ledende selskaper — samt oss selv — på , er ved å styrke bærekraften under drift gjennom overvåkning av trykkluft . Luftstrømsensorer med avansert teknologi gir verdifull innsikt , som lar selskaper styre og redusere energiforbruket betraktelig ved produksjon av trykkluft , såvel som tilknyttede karbonutslipp .

Anerkjenne hvor viktig det er med overvåkning av trykkluft Fra produksjon til pakking driver pneumatisk teknologi driftsprosesser i nærmest enhver industri . Disse prosessene trenger pneumatisk energi for