AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 74

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Endress + Hauser åpner nytt anlegg i Frankrike

For å møte den økende etterspørselen etter mengdemålere har selskapet åpnet et nytt produksjons- og kontorbygg . Endress + Hauser produserer mengdemålere i Cernay for levering til kunder over hele verden . ” Cernay er et av selskapets raskest voksende anlegg og har allerede blitt utvidet ni ganger siden det startet driften i 1991 ,” sier Matthias Altendorf , konsernsjef i Endress + Hauser-konsernet ved innvielsesseremonien for det nye produksjonsog kontorbygget .
Denne seremonien fant sted 10 . juni 2022 i nærvær av kunder , partnere og gjester fra stat og næringsliv . De ekstra 10 000 kvadratmeterne vil primært bli brukt til produksjon av elektromagnetiske mengdemålere . Ved dette anlegget er man blant annet spesialisert på fôring av målerørene i disse allsidige instrumentene , et viktig produksjonstrinn for kvaliteten på instrumentene . Tilbygget har også plass til kontorer , møterom , en kantine og et kundeområde for fabrikkgodkjenningstester . Anlegget har i dag 430 ansatte .
Produksjon i tråd med de strengeste kvalitetsstandarder Byggingen begynte i januar i 2019 og ble fullført i april i 2020 . ” Her i Cernay produserer vi i tråd med de strengeste kvalitetsstandarder , akkurat slik vi gjør ved alle våre andre anlegg over hele verden . Det er derfor viktig for oss å tilby de ansatte et arbeidsmiljø som oppfyller deres behov ,” sier Thierry Weissgerber , administrerende direktør for Endress + Hauser Flow i Cernay . Store karnappvinduer gir naturlig lys . Pause- og avslapningsområder med sofaer og kjøkkenkroker ble også integrert i produksjonsbygningen .