AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 73

Pressemeldinger

Kompakt multi-aksesystem : Modulært , fleksibelt og integrert

Pressemeldinger

Med ATRO presenterer Beckhoff et nytt konsept for robotapplikasjoner . Dette er et modulært system der riktig robotkinematikk kan settes sammen ekstremt fleksibelt for enhver bruk . Et høydepunkt i systemet er den interne mediematingen for data , strøm og væsker . Den er implementert på en slik måte at alle akser er designet for å rotere uendelig .
Med ATRO kan brukere skape nesten enhver robotdesign for sin bruk ut fra modulene som er gitt - fra et enkelt 1-akse roterende indekseringstabellapplikasjon og deltakinematikk til fleraksede leddroboter . Beckhoffs helhetsperspektiv er avgjørende for enkel igangsetting og håndtering , fordi kun den direkte integrasjonen av robotsystemet i PC-basert styring muliggjør en virkelig optimalisert komplett løsning for maskinen eller anlegget . Dette reduserer antall styringer som trengs på en industri-PC , selv med flere roboter . ATRO kinematikk består av aktive ledd - motormodulene . Motormodulene er tilgjengelige i ulike design : rette moduler i I-form eller vinklede moduler i L-form , som er designet i fem effektstørrelser . Hver motormodul danner et komplett drivsystem for en akse på roboten . De eneste eksterne komponentene som kreves er en strømforsyning og en styring , som betydelig reduserer plassbehovet i styringsskapet .