AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 70

70 / 75 Fullspekket arrangementshøst

NFEAs arrangementer står i kø utover høsten . Etter to år med pandemi og forbud mot fysiske konferanser kan elektro- og automatiseringsfolket glede seg til en høst fullspekket med kurs og konferanser .
Tekst : Tom K Venger , NFEA
AMNYTT NR . 4 2022
2022 ser i skrivende stund ut til å bli et normalt år for avvikling av arrangementer for vår del . Det varsles en mulig sommer- eller høstbølge med Covid-19 , men vi satser på at denne lar seg håndtere uten inngripende restriksjoner . Store deler av 2021 var preget av avlysninger eller « flyttet til ny dato » som følge av pandemien . I år har man kunnet avvikle kurs og konferanser tilnærmet som normalt . Det innebærer at « alle » nå skal gjennomføre både årets og fjorårets arrangementer på samme tid . Det betyr et unormalt stort tilbud å velge blant for den samme gruppen kunder . Denne opphopningen av kurs , konferanser , messer og eventer fører gjerne til at det kommer noe færre folk enn det som kanskje var forventet på hvert arrangement . Man kan rett og slett ikke få med seg alt , og man må gjøre prioriteringer som deltaker . Dette er fullt forståelig . Vi tror at 2022 kommer til å være et unntaksårs i så måte , og at ting normaliserer seg mer i 2023 . NFEA har gjennomført alt vi planla for våren 2022 . Nå står sommerferien for tur , og det blir tid til å lade batteriene før høstsesongen braker løs . Høsten 2022 har vi planlagt for blant annet 6 to-dagers konferanser og 3 kurs . Allerede i august starter høsten for NFEAs del . I slutten av måneden har vi både et kurs , en konferanse og et regionarrangement som skal gjennomføres . OPC UA er i vinden , og i år har vi etablert et brukerforum for OPC UA . 30 . august inviterer vi til et introduksjonskurs for OPC UA . Kurset gir deg innblikk i mulighetene som ligger i standarden . Kurset vil blant annet ta for seg utbredelse , Cyber Security , generell arkitektur og anvendelse samt informasjonsmodellering . Dagen etter er det klart for konferansen RobotForum 2022 som i år arrangeres i Bergen . Robotisering og automatisk produksjon blir stadig viktigere i Norge . For å bedre konkurranseevnen i industrien må vi stadig jobbe for å produsere mer effektivt og lønnsomt . Årets besøksbedrift går til Corvus Energy , hvor vi får se en fullautomatisert linje for sammenstilling av batterimoduler .