AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 65

65 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Flowmeter AF2 sender trykkluft til det pneumatiske systemet og overvåker den samlede luftstrømmen . Bilde med tillatelse fra Emerson .
å fungere , hovedsaklig i form av trykkluft . En av de dyreste energikildene til et anlegg er trykkluften som produseres på stedet . Anlegg genererer den trykkluften de trenger for drift med kompressorer på stedet , og motorene deres forbruker normalt elektrisk energi . Dersom selskapene imidlertid ikke har noe klart bilde av pneumatiske systemer , vil trykkluften som blir generert dessverre ikke alltid bli brukt effektivt . Det anslås at 10 % av trykkluften som produseres ved et anlegg går tapt grunnet lekkasjer , og enkelte prosesser benytter mer trykkluft enn de faktisk trenger . Men det som gjør dette til et betydelig tap gjør det også til en betydelig mulighet .
Overvåkning av trykkluft kan gi anlegg et innblikk i energiforbruket , noe som lar selskapene bevisst kontrollere bruken , spare energi og nå målsetninger om avkarbonisering . Ved å ta i bruk denne innsikten kan anlegg praktisere forebyggende vedlikehold og håndtere lekkasjer tidlig — eller selv før de forekommer . Overvåkning av trykkluft gjør det også mulig for operatører å optimalisere mengden av trykkluft som en maskin benytter mens syklustidene opprettholdes .
Integrering av intelligente , pneumatiske overvåkningsløsninger Den digitale transformasjonen av pneumatiske systemer har gjort det mulig