AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 133

1 / 2022 | Industry @ pps | 17
Gode erfaringer – Vi er både kunde og leverandør hos Siemens , sier Hestnes . I mange av Siemens leveranser , både innenlands og utenlands , leverer vi skap . Samtidig benytter vi i stor utstrekning Siemens komponenter i våre andre leveranser . Det gjelder alt vi kaller automatiseringsutstyr , som PLS , frekvensomformere , drives og motorer , motorstartere og kommunikasjon internt i skapet .
Elcor har erfaring med flere leverandører . Da de begynte å anvende Siemens i sine løsninger var det naturlig at opplæring og support fra Siemens ble flittig benyttet . Etter hvert som Siemens ble brukt i flere prosjekter økte Elcors kompetanse . Gradvis overtok selskapet mer og mer av design og programmering . I de siste prosjektene har Elcor vært så godt som helt selvhjulpen . – Det skal være helt spesielle utfordringer før vi kontakter Siemens , forteller Hestnes . Når vi tar kontakt , får vi alltid topp service og oppfølging .
Elcor er den første tavlebygger i Norge som er godkjent Control Panel Partner . For å få denne godkjenningen må aktuelt personell vise at de har høy nok kompetanse på Siemens produkter . Det gjennomføres en eksaminering , slik at det dokumenteres at kompetansen er på plass .
– Erfaringene våre med Simens er gode , sier Hestnes . Det gjelder support og service . Vi får
alltid den støtten vi trenger . Produktporteføljen er så bred at de dekker de aller fleste behov kundene våre ønsker å få dekket .
I tillegg til å ha god kunnskap om produkter , har vi også bred kompetanse om behovene i de fleste industrielle sektorer . Det gjelder selvsagt offshore . Selskapet ble etablert på Forus , så oljebransjen var nærmiljøet . Nå er også aquakultur og marin virksomhet viktige sektorer . I de seneste årene , selv om det er nærmere 20 år siden første leveranse , har infrastrukturprosjekter fått økende omfang hos Elcor . Da vi besøkte bedriften , sto rød styreskap for tuneller på rekke og rad . I omvisning så vi også grå og grønne skap . – Vi leverer det kunden ber om , sier Hestnes . Det gjelder valg av PLSer , skilting og farge på skap .
Må automatisere Elcor har både norske og utenlandske kunder . For å være leveransedyktig er det i tillegg til å sikre en kompetent arbeidsstokk jobbet mye med å effektivisere produksjonen . Blant annet er det investert i en avansert maskin som får overført layout på skapdøren til stansemaskinen . Det eneste operatøren trenger å gjøre , er å plassere døren i stanse / frese maskinen . – Vi gjør mest mulig innomhus , sier Hestnes . For eksempel produseres all skilting i egne lokaler .
Skrevet av AMNYTT