AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 132

1 / 2022 | Industry @ pps | 16

Medarbeidere og kompetanse er bedriftens fundament

– Men det er det gode samarbeidet med kundene som gir de beste resultatene , sier Ole Bjørn Hestnes hos Elcor . Hestnes er Business Development hos Norges største tavlebygger når det gjelder styreskap . Han tok tidlig tavlebyggerfaget i sin yrkeskarriere og kjenner faget og bransjen godt . Elcor ble etablert i 1990 og sysselsetter nær 200 personer . Hovedaktiviteten er på Forus , utenfor Stavanger . I tillegg er det virksomhet i Hokksund og på Skarnes .
Lærlingbedrift – Dyktige medarbeidere er sentralt for oss , sier Hestnes . En god manifestering er at selskapet er lærlingbedrift for to fag , og snart tre . I dag har bedriften lærlinger innen tavlefaget og industrimekaniker . Til høsten kan vi føye automatikerfaget til listen . Ved å ha lærlinger må vi faglig holde oss godt oppdatert . Det gir et positivt bidrag til virksomheten . Samtidig sikrer det oss god tilgang på kvalifisert arbeidskraft . – Så godt som alle som tar fagbrev hos oss , blir ansatt i bedriften , forteller Hestnes .
Involverer brukeren – Skal kunden bli fornøyd bør de i de fleste tilfellene engasjeres sterk i utviklingen av tavlen , sier Hestnes . Vi prøver først å få klarlagt behovet . Så designer vi en løsning , som danner grunnlag for videre diskusjon . Ofte kan det bli tre , fire og kanskje fem runder før vi er fornøyd med resultatet . Når det gjelder valg av komponenter er det i stor utstrekning kundens avgjørelse . – Vi har god kompetanse på alle komponentene som installeres i et styreskap , sier Hestnes . Vi kan derfor møte de fleste ønsker fra brukeren .