AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 129

1 / 2022 | Industry @ pps | 13
SIMATIC ET 200 SP SERIEN

Nytt Failsafe tellekort

Simatic ET 200 SP serien har nå fått et nytt Failsafe tellekort F-TM Count . Kortet kan benyttes opp til PL e / KAT 4 / SIL 3 , og kan på en sikker måte telle høyfrekvent signal opp til 200 kHz . Det kreves Sin / Cos encoder .
Kortet er meget fleksibelt og du kan på en enkel måte lese ut for eksempel hastighet , posisjon , flow . Sikkerhetsfunksjoner som : SOS – Safe Operating Stop , SLS – Safety Limited Speed , og SDI – Safe Direction kan også benyttes . Prosjektering gjøres enkelt i TIA portal .
Les mer her
TIA PORTAL V17

Nye sikkerhetsfunksjoner

Sikkerhet blir mer og mer viktig . I TIA Portal V17 blir du nå automatisk bedt om å ta stilling til sikkerhet og passord når du starter et nytt prosjekt . Dette gjelder for S7 1500 / ET 200 SP CPU med firmware V 2.9 og S7 1200 med firmware 4.5 , sikkerhet gjelder både for selve PLS funksjonene , og kommunikasjon .
Sertifikater genereres i TIA Portalen Det åpnes for kommunikasjon mellom enheter via « Transport Layer Security ». Oppsettet skjer ved hjelp av sertifikater som genereres i TIA Portalen . Det finnes også mulighet for generering av sertifikater til tredjeparts utstyr i TIA .
Hvem kan gjøre hva ? En annen funksjon som kan være nyttig med hensyn på hvem som skal få lov å gjøre hva i et TIA Portal prosjekt . TIA Portal User Management & Access Control ( UMAC ) heter funksjonen . Her har du mulighet til å definere roller , i tillegg kan du bestemme hva , og hvilke funksjoner de forskjellige rollene skal få tilgang til . Eksempelvis kan du gi en sluttkunde tilgang til å åpne og lese , mens det og gjøre endringer i program , tags etc . er sperret .
For mer informasjon Håkon Nilssen haakon . nilssen @ siemens . com