AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 126

1 / 2022 | Industry @ pps | 10

Har vært gjennom seks generasjoner PLS tidligere

Interntransporten i de store sykehusene er svært omfattende og imponerende installasjoner . På Haukeland universitetssjukehus i Bergen er det 2500 meter med skinner for automatisk varetransport . Systemet omfatter 42 kjøreverk som frakter 30 terminaler og 550 kontainere . I tillegg til interntransportsystemet som er i underkjeller , må alle kontainere løftes opp til syv etasjer over bakkeplan .