AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 125

1 / 2022 | Industry @ pps | 9
Nok kraft – riktig spenning ? Vi i Siemens lanserer i disse dager en SiC basert kraftmodul – DC / DC konverter Sinamics DCP på inntil 250kW . Produktet passer perfekt som kraftmodul for hurtiglading – det gir færre komponenter , mindre installasjon , montering og vedlikehold – og alt er forankret i våre industrielle plattformer og produkter .
Vil du bare være med på deler av reisen ? Vi hjelper deg med samarbeidspartnere som kan levere den kompetansen eller de tjenester du ikke har i eget hus . Vi kan hjelpe med forslag til topologi og produkter for dine ideer og løsninger .
Les mer her
Les mer her
Du kan nå få et « calibration kit » ( pat pending ), som sikrer stabilitet på signalene til kontrolleren .
Les mer her
For mer informasjon Erik Berg erik . berg @ siemens . com