AMNYTT amnytt.no 2/2024 | Page 2

Unike løsninger som optimaliserer målepros
Unike løsninger for optimalisering av din prosess

Måleteknologi for hydrogen-

Unike løsninger som optimaliserer målepros

Unike løsninger for optimalisering av din prosess

Måleteknologi for hydrogen-applikasjoner
• Flowmåling av ren hydrogen og hydrogen-naturgass
• Kjøp og salg-systemer for ren hydrogen og hydrogen-naturgass
• Det mest sensitive interne lekkasjedeteksjonssystemet ( LDS ) for rørledninger på markedet
• Den første sertifiserte flowcomputeren for hydrogenapplikasjoner på markedet
• Konsulenttjenester , hydrogen workshops og whitepapers
Fornybar grønnhydrogen spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet , og fungerer som en råvare for industri og er et alternativ til fossile brensler . Bruksområdene strekker seg til å dekarbonisere ulike sektorer , inkludert tungtransport og sesonglagring av fornybar energi . Med den økende etterspørselen etter grønnhydrogen øker behovet for prosess og kjøp / salg av hydrogen . KROHNEs ekspertise og teknologi gir gode løsninger ved produksjon og for kjøp / salg av hydrogen .
Hvordan måles hydrogen ?
Hydrogen måles vanligvis i volum eller masse . De fire mest brukte måleteknologiene for denne prosessen er ultralyd , coriolismasse , variabelt område ( VA ) og differensetrykk ( DP ). Hver teknologi har individuelle fordeler og utfordringer for måling av hydrogen . For kjøp og salg av hydrogen brukes vanligvis ultralyd­ eller coriolismassestrømsmåler .
Ultralydmålere for CT-applikasjoner
ALTOSONIC V12 er en 12­kanals måler for nøyaktig måling av ren hydrogen , naturgass og en blanding av hydrogen og naturgass . Den leveres med titan­ og epoxybelagte transdusere og er derfor ikke utsatt for svekkelse ved høye temperaturer . ALTOSONIC V12 er godkjent iht . hovedstandarder som OIML R137 , MI­002 og AGA9 . Utvidet diagnostikk og funksjoner reduserer måleusikkerhet i prosessen .
Coriolis-massestrømsmålere for alle prosess- og CT applikasjoner
OPTIMASS­serien gir presise målinger av masse , tetthet og volumstrøm i ulike dimensjoner DN 02 … 400 . Uavhengig av strømningsprofiler gir de direkte masseberegning , selv med flerfasestrøm . Coriolismålere kalibreres med vann mot en høypresisjonsvektskala , og sikrer dermed høy nøyaktighet uten behov for en væske lik som i applikasjonen .
VA for kostnadsbesparende målinger
VA­målere gir en enkel og kostnadsbesparende lavstrømsmåling av hydrogen i prosessapplikasjoner som hydrotreating , oksidreduksjon og i hjelpeapplikasjoner som rensing , måling av prøvestrøm i analysatorer eller prøvetakningssystemer . De kan måle svært lave strøm nivåer av lavtetthetshydrogen ned til atmosfæriske forhold så vel som høytrykkshydrogen .
cmp . krohne . com / hydrogen
DP-transmittere
Differensetrykktransmittere ( DP ) egner seg for måling av hydrogen i både gass­ og flytende form . Standardtransmittere brukes opp til 40 ° C / 40 bar , mens spesielle membraner dekker trykkområder opp til 1000 bar . Alle DP­transmittere er 3D­linearisert over hele måleområdet . En stabil og nøyaktig måling kan garanteres under alle prosessforhold . produkter løsninger service
Les mer om casestudier , hydrogen prosesser , hydrogen workshop og KROHNE produktsortiment her : cmp . krohne . com / hydrogen