AMNYTT amnytt.no 2/2024

NR . 2 / 2024 - årgang 26 | AMNYTT . NO
16 24 70

Industri 5.0 – med fokus på mennesket

Avinor fjernstyrer flyplasser
Grenseløs automatisering
Fra EM til spennende karriere i mekatronikknsjen