AMNYTT 6/2019 | Page 69

69 /168 dette universitetet hadde alt jeg let- te etter. Høy internasjonal ranking, høyt faglig nivå, vakre omgivelser, stor andel internasjonale studenter og en by som både har badestren- der og skitrekk. Jeg ser frem til et år med nye bekjentskaper og inntrykk, av både faglig og kulturell art. Å skaffe seg en plass å bo i et an- net land kan være en tung oppgave, og Vancouver er en notorisk dyr og trang by. Heldigvis finnes det man- ge studentbyer man kan søke på, og flere av disse er til dels satt av for in- ternasjonale studenter. Jeg var hel- dig og fikk tildelt plass i et 6-manns kollektiv midt på campus, men det finnes imidlertid ingen garanti for at man får tildelt plass (selv om det koster flere hundre kroner å søke). Jeg har skaffet meg et verv i UBC SailBot, en studentgruppe som job- ber med å bygge autonome seilbå- ter. Årets oppgave er å bygge en seilbåt basert på Volvo 60 som skal seile fra Vancouver Island til Hawaii i juli. Teamet har jobbet med denne båten i flere år, men det er mye ar- beid som gjenstår, spesielt på soft- ware-siden, og det er dette jeg skal bistå med det neste året. Det blir veldig spennende å jobbe med noe så relevant til studiet mitt, og jeg AMNYTT NR. 6 2019 gleder meg til vi skal begynne med tester på vannet etter jul. Akademisk sett er det stor forskjell fra UBC og NTNU. Det er vanskelig å si så mye om nivået, men fagene er organisert veldig forskjellig. Ge- nerelt er alt ansvaret for fagene lagt på faglærerne og læringsassistente- ne, og man kan få inntrykk av hver lærer gjør et forsøk på å «finne opp hjulet på nytt» med kreative under- visningsmetoder, gruppeprosjekter og evalueringskriterier. Den største forskjellen er kanskje at alt du gjør teller på karakteren, alt fra ukequi- zer til å rekke opp hånden i timen. Dette sørger for en mer interaktiv opplevelse og krever at studente- ne involverer seg i fagene, selv om det ikke er noe som heter referanse- gruppe eller fagevaluering her. Til slutt vil jeg oppfordre alle som vurderer å dra på utveksling om å ta steget. Det er en investering, men man opplever mye man kan ta med seg på veien videre, både i studiet og i livet ellers. Jeg vil takke NFEA for støtten, og anbefale alle andre som skal på utveksling å søke om stipend på https://nfea.no/utdan- ning/stipendordninger/ Med hilsen Håkon