AMNYTT 6/2019 | Page 68

68 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Stipend til utvekslingsstudent Visste du at NFEA har en stipendordning for studenter? Håkon Vågsether går 4. klasse Kybernetikk og robotikk ved NTNU i Trondheim, med spesialisering innenfor autonome systemer. Han søkte om kr 10.000 i stipend for ett års utveksling i Canada. Her er hans hilsen. Hei! Jeg heter Håkon Vågsether og går 4. klasse Kybernetikk og robo- tikk ved NTNU i Trondheim, med spesialisering innenfor autonome systemer. Jeg er for tiden på utveks- ling ved University of British Colum- bia (UBC) i Vancouver i Canada, og her skal jeg bli de neste 2 semestre- ne. I likhet med de fleste andre uni- versiteter i Nord-Amerika må man betale skolepenger, og summen er avhengig av hvor mange studiepo- eng man skal ta. I den anledning har jeg fått stipend fra NFEA for å dek- ke deler av skolepengene, og det vil komme godt med i kombinasjon med støtte fra Lånekassen. Jeg visste lenge at jeg ville dra på utveksling, men jeg brukte lang tid på å finne ut hvor. Jeg ville dra uten- for Europa, men det var egentlig det eneste kravet jeg hadde. Jeg så lenge på forskjellige universiteter i USA, men der var det fryktelig mye å velge mellom og ingenting som virkelig fanget oppmerksomheten min. Etter hvert fant jeg en annon- se for UBC, og oppdaget raskt at