AMNYTT 6/2019 | Page 65

65 /168 nå lastes rett inn i PLSen i den nevte Docker kontaineren. Et kjapt google søk tilsier et firesifret open source programmer som vil kunne fungere i Docker installert på WAGO PLS. Li- nux og Docker gjør at open source code gir et vell av muligheter i den tradisjonelle PLSen som vi knapt er begynt å ane konturene av. Flere fordeler Wago PLSen kan nå altså opptre som en edge (eller fog) computer i koblingen mot sky. Da kan tidskritis- ke kalkulasjoner gjøres lokalt i PLSe- ne og kommuniseres enten mot sky eller benyttes direkte i kontrollen av prosessen. En annen mer autonom løsning er å beholde de samme applikasjonene nede i PLSen, men la de løpe i Doc- ker kontaineren. Slike programmer AMNYTT NR. 6 2019 kan for eksempel være NodeRED, Grafana, OPC UA- server/client, php +++. Grafana er et enkelt visualise- ringssystem med god funksjonalitet og som benyttes i mange miljøer. NodeRED benytter Javascript for blant annet å sende kommandoer mellom deltagere. Linux er tradisjonelt et miljø som var forbeholdt de tunge program- varemiljøene og lite benyttet av programmerere av prosesskontroll- systemer. Også her løser Docker problemstillingen, installeringen av Docker er en enkel nedlastning fra WAGOs GitHub konto og så er det bare å laste inn dine favoritt(er) programmer. Får nye muligheter Wago har tradisjonelt valgt en linje med åpne bussprotokoller og hatt