AMNYTT 6/2019 | Page 63

63 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Docker – plattform som en tjeneste i PLS system Digitalisering og tilgjengelighet av data er en akselererende prosess. IOT binder prosesskontroll og tradisjonell informasjonsteknologi tettere I sammen, WAGO har alltid hatt fokus på å levere åpne systemer og levert tilkoblinger til alle normerte bussystemer. Av Leif Midbøe, Wago Norge