AMNYTT 6/2019 | Page 52

52 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Norsk industri krever kompetente tavlebyggere • Redusere faren for at forskriftsstri- dige og farlige tavler kommer ut i anlegg. • Øke statusen til faget for å bedre rekrutteringen. • Like konkurranse forhold. Utviklingen i faget På regelsiden har det etter vår vurdering utviklingen gått i feil retning. I det gamle regelregimet (Rødboka) var tavler en del av in- stallasjonen. Vi hadde ikke utstyr, men bruksgjenstander og appa- rattavler. Når alt dette har havnet i gruppen utstyr, er det tvilsomt om dette er fornuftig, sett fra et sikkerhetssynspunkt. For å sette det på spissen, så er det samme forskriften for en bordlampe som en hovedtavle på 6 meter og flere tusen Ampere. En tavle er hjertet i anlegget, den ivaretar sikkerheten når noe svikter eller overbelastes. Det burde følgelig være forskjell på forbrukerutstyr (forbruker energi) og sikkerhetsutstyr, slik som det var i ” gode gamle dager”. For oss med fagkompetanse kan det se ut som om de som har laget regelver- ket har hatt noen mangelfull kom- petanse og ikke sett konsekvensen. Det skulle vært interessant å få sett risikovurderingen, hvis det i det hele tatt finnes. Tavlefaget er et veletablert elektrofag som ønsker å bli behandlet som en del av de andre elektrofagene.