AMNYTT 6/2019 | Page 29

29 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Økte arbeidsflyten med en gang I UNICONs anlegg på Sjursøya i Oslo er produksjonskapasiteten i betongproduksjonen utnyttet fullt ut. Ved hjelp av god overvåking av siloene for råstoff fikk produsenten kontroll på fyllingsgraden i sement siloene, slik at utslipp til luft ble unngått. Nå er det nylig installert et system som viser operatøren, hjullastfører, fyllingsgraden i siloene for andre råstoffer i betongprodusjonen. Løsningen er et godt verktøy til å bedre flyten i produksjonen. Av Jan Eirik Schiøtz