AMNYTT AMNYTT.no 5/2023

NR . 5 / 2023 - årgang 25 | AMNYTT . NO

Kunstig intelligens - Krever kritisk tekning

16 34 48
Må ha god dialog med brukerne og tenke bærekraft
Schneider Electric har integrert AI i flere av sine løsninger
Ambisiøs ny strategi