AMNYTT AMNYTT.no 5/2023 | Page 2

Fra grunnleggende applikasjoner til krevende flow og custody transfer målinger
Annonse

Virtuell referanse – Den mest kostnadseffektive måten å jorde elektromagnetiske flowmålere på

Hvorfor jorde ?
Potensialforskjeller mellom prosessvæsken og signalomformeren til elektromagnetiske fowmålere ( EMF ) kan forstyrre målesignalet . I tillegg må alle elektromagnetiske felter jordes i henhold til sikkerhetsforskriftene , slik som beskyttelsesjording og potensialutjevning under bruk i eksplosjonsfarlige områder . Signalspenningen er typisk i mV-området og signalomformeren kan kun behandle små signaler uten forstyrrelser og i høy oppløsning når forskjellen mellom potensialet til prosessvæsken og referansen i de første signalbehandlingstrinnene ikke er for stor .
En del ulemper med konvensjonell jording av elektromagnetiske felter er det som trigget KROHNE til å utvikle den patenterte ” virtuelle ” jordingen såkalte ” virtuelle referanse ”.
Patentert virtuell referanse av KROHNE
Ved virtuell jording er primærelementet til EMF bygget inn i rørledninger med elektrisk isolerte vegger , uten jordingsringer eller jordingselektroder . Måleelektrodene er da de eneste metalliske elementene i EMF som er i kontakt med prosessvæsken .
Inngangsforsterkeren til IFC X00 signalomformeren måler potensialet til EMF-måleelektrodene og genererer ved hjelp av en metode patentert av KROHNE spenning som tilsvarer potensialet til den ujordede prosessvæsken . Denne spenningen brukes som et referansepotensial for signalbehandling . Under signalbehandling er det således ikke lenger en forstyrrende potensialforskjell mellom referansepotensialet og spenningen ved måleelektrodene .
Som en generell regel er virtuell jording mulig fra DN 10 og ved en konduktivitet på mer enn 200 µ S / cm . Konduktiviteten til aggressive prosessvæsker som uorganiske syrer og kaustiske stoffer er eksponentielt høyere . EMF-er fra OPTIFLUX serien med virtuell jording kan brukes i nesten alle systemer der klassisk jording med jordingsringer er problematisk med tanke på teknologi eller kostnad .
Les mer om virtuell referanse i praksis : krohne . link / app-virtual-reference
Ulemper med konvensjonell jording Fordeler med virtuell referanse fra KROHNE
• Høy investeringskostnad
• Jordingsringene produseres av kostbare materialer
• Kan jordingsringer koste mer enn selve flowmåleren
Konvensjonell jording
Virtuell jording
• Betydelig lavere investeringskostnader
• Økt sikkerhet ved å redusere antall potensielle lekkasjepunkter
• Ingen utjevningsstrømmer
• Høy risiko for lekkasje
• Utjevning av strømmer
• Galvanisk korrosjon
Jording via metallrørledninger , innvendig ikke isolert
Jording med jordingsringer ved bruk av belagte metallrørledninger eller plastledninger
• Forenklet installasjon , prosjektering og vedlikehold
• Kompatibel med Custody Transfer-applikasjoner , OIML-R49 og MID MI-001 sertifisert
Fra grunnleggende applikasjoner til krevende flow og custody transfer målinger
OPTIFLUX serien – Elektromagnetiske flowmålere for vann- og avløpsvannindustrien
• Det bredeste diameterområdet tilgjengelig på markedet : DN25 … 3000
• CT- og drikkevannsgodkjenninger : OIML R49 , MI-001 , ACS ...
• Kostnadsbesparende virtuell referanse for jording
• 0D / 0D installasjon , sensor- og prosessdiagnostikk
krohne . link / optiflux-no
products solutions services