AMNYTT amnytt.no 7/2020

NR . 6 / 2020 - årgang 22 | AMNYTT . NO

Er 5G for deg ?

24 42 50
De ser potensialet
Industriens høringsuttalelser må bli hørt
5G er her , nå diskuteres 6G