AMNYTT 7/2018 - Page 23

23 /143 - Vi fikk ramme avtalene til disse to prosjek- tene på et svært gunstig tidspunkt, sier Eivind Omarhaug til AMNYTT som er daglig leder i Krohne Instrumentering. Det var en omfattende innsats fra vår side som lå bak til tildelingen av rammekontraktene. De to erfarne instrumente- ringsspesialistene er Roar Stormoen og Tommy Torkildsen har vært helt sentrale i de to aktuelle prosjektene. Vi var i daglig kontakt med Aker Solution for å diskutere løsninger og valg av instrumenter. Ut fra prosesskriterier må det vel- ges måleprinsipp og installasjonskriterier må fastsettes. Krohne Instrumentation har, som få AMNYTT NR. 7 2018 andre leverandører, hele bredden i teknologier for mengdemålere, som omfatter: • ultralyd • elektromagnetiske • Coriolis • Dp – differentialtrykk • VA – variabelt areal Noen ganger kommer valget måleprinsipp naturlig fra spesifikasjonene kunde har gitt. Ande ganger spør kunden eller engineeringssel- skapet oss om forslag til valg av løsning. Det er alltid de prosesstekniske forhold som bør være