AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 | Page 83

Global innsats mot et karbonnøytralt samfunn har betydelige effekter på hele energiproduksjonssektoren . Samtidig bidrar økende variasjon i drivstoffkvaliteten i stor grad til begroing og korrosjon . I denne COGNITWIN-piloten utvikler Universitetet i Oulu , Sumitomo SHI FW Energia Oy ( SFW ) og SINTEF Digital nye digitale verktøy skal takle disse vanskelighetene .

83 / 95

AMNYTT NR . 7 2021

Hybrid tvilling skal bidra til å redusere begroing på konvektive varmevekslere

Global innsats mot et karbonnøytralt samfunn har betydelige effekter på hele energiproduksjonssektoren . Samtidig bidrar økende variasjon i drivstoffkvaliteten i stor grad til begroing og korrosjon . I denne COGNITWIN-piloten utvikler Universitetet i Oulu , Sumitomo SHI FW Energia Oy ( SFW ) og SINTEF Digital nye digitale verktøy skal takle disse vanskelighetene .
Av Eirik Iveland