AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 90

90 / 92

Tavlebransjen - din kompetansepartner

AMNYTT NR . 6 2022
Tekst : Hans-Petter Nybakk Faglig leder Tavleforeningen

Tavlebransjen i Norge er ikke underlagt forskriftbelagte kvalifikasjonskrav . Myndighetene stiller ikke formelle krav til faglige kvalifikasjoner for tavleproduksjon , hverken for faglig ansvarlig i virksomheten eller for tavlemontører . Kvalifikasjonsforskriften ( FEK ) gjelder ikke for arbeid knyttet til produksjon av tavler hos tavleprodusent . Tavleproduksjon er imidlertid et sterkt regelstyrt fag som krever elektrofaglig kompetanse og inngående kjennskap til flere relevante standarder . Tavler som leveres til det norske markedet må tilfredsstille sikkerhetskravene i Forskrift om elektrisk utstyr ( FEU ), og for å tilfredsstille disse kravene , legges tavlestandarden NEK 439 til grunn for planlegging , utførelse og verifikasjon av tavlene .

Utdanning og kompetansemål Utdanningsdirektoratet oppdaterte i høst fagplanen for tavlemontørfaget i tråd med alle de øvrige elektrofagene . Fagplanen beskriver yrkesoppgaver og allsidige kompetansemål på et høyt nivå som krever elektroopplæring i videregående skole og to års læretid i godkjent lærebedrift . Læreplanen avspeiler det kompetanseomfanget som også tavlebransjen har behov for i en fremtidig elektrobransje under utvikling .