AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 83

Den ultimate ressursen for å sikre kritisk infrastruktur . Kritiske organisasjoner innen infrastruktur gjennomgår digital transformasjon , digitaliserte prosesser og tar i bruk Internet of Things ( IoT ) -teknologi for å forbedre effektiviteten og påliteligheten . Den resulterende tilkoblingen av operasjonell teknologi ( OT ) til internett , og konvergensen mellom OT og IT har skapt ekstrem effektivitet , men også nye sårbarheter og eksponering for trusler innen cybersikkerhet .

83 / 92

AMNYTT NR . 6 2022

Hvordan bruke

cybersikkerhet til kritisk infrastruktur ?

Den ultimate ressursen for å sikre kritisk infrastruktur . Kritiske organisasjoner innen infrastruktur gjennomgår digital transformasjon , digitaliserte prosesser og tar i bruk Internet of Things ( IoT ) -teknologi for å forbedre effektiviteten og påliteligheten . Den resulterende tilkoblingen av operasjonell teknologi ( OT ) til internett , og konvergensen mellom OT og IT har skapt ekstrem effektivitet , men også nye sårbarheter og eksponering for trusler innen cybersikkerhet .
Av Petter Kleven , JFKnudsen AS