AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 73

PC-basert styring gjør vindturbiner enda mer effektive og økonomiske . Løsningene fra Beckhoff Automation er godt egnet for presis og sømløs styring av vindmøllenes turbiner . Basert på PC- og EtherCAT-teknologi leverer selskapet automatiserte systemløsninger for vindmøller , som er utprøvd og testet på mer enn 100 000 turbiner over hele verden .

73 / 92

AMNYTT NR . 6 2022

PC-basert kontroll av vindturbiner

PC-basert styring gjør vindturbiner enda mer effektive og økonomiske . Løsningene fra Beckhoff Automation er godt egnet for presis og sømløs styring av vindmøllenes turbiner . Basert på PC- og EtherCAT-teknologi leverer selskapet automatiserte systemløsninger for vindmøller , som er utprøvd og testet på mer enn 100 000 turbiner over hele verden .
Av Eirik Iveland