AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 69

69 / 92

Matematiske modeller For å gjøre renseprosessen så effektiv som mulig må den reguleres etter hvor mye nitrogen og fosfor det er i vannet , og det varierer mye gjennom døgnet . Sensorer kan registrere hvor forurenset vannet er , men de blir fort møkkete i det skitne vannet , og de krever dyrt vedlikehold . Løsningen kan være å klare seg med færre fysiske sensorer og la matematiske modeller beregne konsentrasjonene av fosfor og nitrogen . Dette kalles virtuelle sensorer . Ved hjelp av et begrenset antall målinger med fysiske sensorer kan de beregne hvor mye fosfor , karbon og nitrogen det er i vannet i hvert basseng til enhver tid . OsloMet skal sammen med teknologiselskapene Hias How2O og Digitread Connect utvikle virtuelle sensorer og en plattform for det som kalles tingenes internett ( IoT ), som kan gjøre det mulig å styre renseprosessen mer effektivt . IoT innebærer at de fysiske sensorene kobles sammen og kan kommunisere .
AMNYTT NR . 6 2022
Utvikler virtuelle sensorer Professor Tiina Komulainen ved Institutt for maskin , elektronikk og kjemi leder prosjektet ved universitetet . Sammen med sitt team på Oslo Met arbeider hun med forskjellige modelleringsmetoder , mens et annet team på universitetet arbeider med sensorteknologi . – Først prøver vi ut hvilke fysiske sensorer som er best til å måle hvor mye karbon , fosfor og nitrogen det er i avløpsvannet , forteller Komulainen , og fortsetter : – Så bruker vi de fysiske sensorene sammen med virtuelle sensorer til å forutsi hvor mye karbon , fosfat og nitrogen det er i vannet i hvert basseng . Da kan dette brukes til styring av renseprosessen .
Hybrid datasenter Partnerne skal om kort tid ha et oppstartsmøte på Hias ’ renseanlegg . – Da skal vi gå igjennom relevante tagger , vi skal indentifisere relevante måledata og sørge for at de blir fanget og lastet opp i en skyløsning . Det er Digitread sin jobb å etablere den løsningen ,
De nye metodene for overvåking og styring
• Matematisk modellering beskriver en situasjon i virkeligheten med matematiske ligninger . Dette brukes for å modellere industrielle prosesser , trafikkforløp , forurensning og annet .
• Virtuelle sensorer er basert på indirekte målinger og en matematisk modell . Virtuelle sensorer er avhengige av at den matematiske modellen stemmer med prosessen og tilgang til pålitelige data .
• Industriell tingenes internett ( IIoT ) er sensorer , instrumenter og andre enheter koblet sammen med industrielle applikasjoner i datamaskiner , for eksempel produksjon og energistyring .