AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 48

48 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Ole Bjørn Hestnes sier samarbeidet med kundene er viktig
re . Selskapet ble etablert på Forus , så oljebransjen var nærmiljøet . Nå er også aquakultur og marin virksomhet viktige sektorer . I de seneste årene , selv om det er nærmere 20 år siden første leveranse , har infrastruktur prosjekter fått økende omfang hos Elcor . Da vi besøkte bedriften , stod det røde styreskap for tuneller på rekke og rad . På omvisningen så vi også grå , blå og grønne skap . – Vi leverer det kunden ber om , sier Hestnes . Det gjelder valg av PLSer , skilting og farge på skap .
Nå automatisering Elcor har både norske og utenlandske kunder . For å være leveransedyktig er det i tillegg til å sikre en kompetent arbeidsstokk jobbet mye med å effektivisere produksjonen . Blant annet er det investert i en avansert maskin som får overført lay out på skapdøren til en CNC fresemaskin . Det eneste operatøren trenger å gjøre , er å plassere døren i stanse / frese maskinen , - Vi gjør mest mulig innomhus , sier Hestnes . For eksempel produseres all skilting i egne lokaler .

” Skal kunden bli fornøyd bør de i de fleste tilfellene engasjeres sterk i utviklingen løsningene ”