AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 39

39 / 92

AMNYTT NR . 6 2022

” Nå arbeides det systematisk med å utvide produktspekteret ”

log flere kunder som nå tester ut vårt nye kontrollsystem , fortalte Babar . Siden det fortsatt er stort trykk på utvikling av nye produkter og løsninger , er det viktig at vi er i god dialog med firmaer som tester ut systemene . På verdensbasis er det per dato om lag 300 pilotkunder . Moderselskapet har stor tro på ctrlX AUTOMATION systemet og har bevilget ytterligere midler for å rampe opp utviklingen . Systemet omfatter nå ;
• ctrlX Core
• ctrlX PLS
• ctrlX HMI
• ctrlX I / O
• ctrlX Safety
• ctrlX Motion
• ctrlX Drive
• ctrlX IPC industri PC
• ctrlX OS
• ctrlX IOT
• ctrlX Flow
• ctrlX Works – engineerings verktøy For flere av disse komponentene er det utviklet apper . Det kan være Bosch Rexroth som har utviklet de , eller en bruker / utvikler . Disse appene er tilgjengelig i online app-store , og det er utviklet en godkjenningsprosess , ctrlX World , for de som ønsker å utvikle apper og ønsker å være med i ctrlX ekosystemet og det kan være en konkur- rent også . Kunden skal være sikker på at en app som lastes ned fra biblioteket fungerer når den installeres . - Vi har kun åtte ukers leveringstid på ctrlX hardware , sa Babar . Med de leveringsproblemer alle leverandører erfarer , er det et stort fortrinn at vi kan levere på så kort tid . Det vil skje mye i vår automatiserings eko-system i det nærmeste året , sa Babar avslutningsvis . Så langt følger vi veikartet for utrulling av produkter . ctrlX AUTOMA- TION familien skal være fullstendig utviklet i 2024 . Deretter vil det være naturlig oppgraderinger og utfylling av produktspekteret .